Na današnji dan

Petar Matković – geograf i akademik – 1830.

Bio je stalni član JAZU (danas HAZU), a od 1874. do 1892. i njezinim tajnikom.

Petar Matković, hrvatski geograf i akademik, rodio se 18. lipnja 1830. godine u Senju. Geografiju je studirao u Beču, Pragu, Berlinu i Göttingenu, a doktorirao je u Grazu. Vrativši se u Hrvatsku radi kao profesor na gimnazijama u Varždinu i Zagrebu, a 1883. godine postaje prvi profesor na Katedri za geografiju Sveučilišta u Zagrebu. 

Matković se bavio povijesnom geografijom i statistikom, starim putopiscima te pisanjem geografskih udžbenika. Napisao je i nekoliko radova iz područja orografije i hipsometrije.

Zajedno s M. Zorčićem osnovao je Statistički ured za Hrvatsku i Slavoniju. Bio je stalni član JAZU (danas HAZU), a od 1874. do 1892. i njezinim tajnikom.

Njegova glavna djela su: Statistika austrijske carevine, Orografska razredba južno-hrvatske visočine i njezina hipsometrijska razmjera, Hrvatska i Slavonija u svojih fizičkih i duševnih odnošajih, Geografsko-statistički nacrt Austrijsko-ugarske monarhije i Putovanja po Balkanskom poluotoku za srednjega vieka.


Petar Matković preminuo je 1898. godine u Beču.

piše: Dražen Krajcar    

Komentari