Na današnji dan

Perzijski vladar koji je navodno imao 1.000 žena – 1834.

Fath Ali-šah Kadžar vladao je Perzijom u vrijeme kad je Napoleon Bonaparte bio car Francuza.

Dana 23. listopada 1834. godine umro je Fath Ali-šah Kadžar (Qajar), vladar Perzije koji je navodno imao oko 1.000 žena. Nosio je titulu šahanšaha tj. kralja kraljeva, a bio je pripadnik dinastije Kadžar (Qajar), koja je vladala Perzijom od kraja 18. stoljeća pa sve do 1925. godine. Fath Ali-šah rodio se 1772. godine, što znači da je od Napoleona Bonapartea bio mlađi samo tri godine. Zavladao je 1797. godine (Napoleon je postao konzulom 1799. godine, a 1804. proglasio se carem), a znatno je duže ostao na prijestolju od Napoleona (čak 19 godina). Podsjetimo, Napoleon je konačno svrgnut 1815. godine, a zatim je živio u zarobljeništvu do svoje smrti 1821. godine. Fath Ali-šah Kadžar nadživio je Napoleona za 13 godina.

Osobito je poznatim Fath Ali-šah Kadžar ostao po brojnosti svojih žena i svoga potomstva. Navodi se brojka od čak 1.000 žena, što je teško točno potkrijepiti izvorima. Nadživjelo ga je navodno 57 sinova i 46 kćeri, kao i 600-tinjak unučadi.

Komentari