Na današnji dan

Pavao VI. – prvi papa koji je putovao izvan Europe? – 1897.

Papa časni Pavao VI. bio je prvi papa u povijesti koji je intenzivno putovao na druge kontinente. Posjetio je čak šest kontinenata, a bio je i prvi papa koji je putovao zrakoplovom za vrijeme svog pontifikata. 

Dana 26. rujna 1897. godine rodio se papa časni Pavao VI., rođenim imenom Giovanni Battista Montini. Potjecao je iz talijanskog grada Concesio, smještenog u Lombardiji, između Milana i poznatog jezera Garda. 

Svećenikom je Giovanni Battista Montini postao već u dobi od 22 godine. Za vrijeme Drugog svjetskog rata sudjelovao je u vatikanskoj komisiji koja je pomagala izbjeglicama pred fašističkim i nacističkim režimom, te žrtvama rata.

Godine 1954. Montini je postao nadbiskup Milana, što je vrlo važna pozicija u Katoličkoj crkvi u Italiji. Naime, Milanska je nadbiskupija imala oko 2.500 svećenika, 1.000 crkava i 3.500.000 stanovnika.

Nadbiskup Montini imenovan je 1958. godine i kardinalom – u doba pape sv. Ivana XXIII. Papa Ivan XXIII. umro je već sljedeće godine nakon početka tog koncila. Za nasljednika mu je izabran upravo kardinal Montini – koji je uzeo ime Pavao VI.


Kao papa, Pavao VI. uveo je mnoge promjene u Katoličku crkvu. Bio je prvi papa u povijesti koji je intenzivno putovao na druge kontinente. Posjetio je čak šest kontinenata, a bio je i prvi papa koji je putovao zrakoplovom za vrijeme svog pontifikata. Mnogo se bavio ekumenskim dijalogom, tako da se sastao i s carigradskim patrijarhom i s anglikanskim nadbiskupom Canterburyja. 

Za vrijeme pape sv. Ivana Pavla II. pokrenut je proces za beatifikaciju Pavla VI., čime je postao sluga Božji, a kasnije je za vrijeme Benedikta XVI. dobio i naslov časni (lat. venerabilis).

Komentari