Na današnji dan

Pavao V. Esterházy – posljednji vlasnik najvećeg zemljoposjeda u Mađarskog – 1901.

Naslijedio je golemi majorat obitelji Esterházy.

Dana 23. ožujka 1901. godine rođen je knez Pavao V. Esterházy, posljednji veliki mađarski zemljoposjednik iz svoje dinastije (prije nego joj je nacionalizacijom oduzet veći dio zemljišta). Od 1920. pa sve do 1989. godine bio je knez Pavao V. glava obitelji Esterházy, svojedobno najbogatije ugarske plemićke i velikaške obitelji. Naslijedio je golemi majorat obitelji Esterházy (majorat je naziv za posjed koji je nasljeđivao samo najstariji sin kako bi se spriječila uzastopna dioba i usitnjavanje velikaških posjeda), koji se 1920. godine sastojao od otprilike 128.000 hektara zemljišta u Mađarskoj. Tim zemljoposjedima kneza Pavla V. Esterházyja treba pridodati i oko 66.000 hektara na području Austrije.

Pavao V. imao je titulu kneza tj. princa (mađ. herceg), koju je u obitelji Esterházy također nasljeđivao samo najstariji sin, dok su članovi sporednih grana obitelji nosili grofovske titule. Nakon Drugog svjetskog rata mađarske su komunističke vlasti nacionalizirale imovinu kneza Pavla V. Esterházyja. Njega su osudile na zatvorsku kaznu od petnaest godina, no uspio je tijekom revolucije iz 1956. godine pobjeći u Austriju. Nastanio se zatim u švicarskom gradu Zürichu, gdje mu je sve do smrti bilo glavno prebivalište. Njegovi veliki posjedi u Austriji također su bili predmetom političkih rasprava, jer se smatralo neprimjerenim da jedna obitelj posjeduje šestinu cjelokupne površine Gradišća (Burgenland).

Knez Pavao V. Esterházy preminuo je 25. svibnja 1989. godine u spomenutom Zürichu, u dobi od 88 godina.


Komentari