Na današnji dan

Gluhi parlamentarni zastupnik – borac za prava ljudi s invaliditetom – 2012.

Zadesila ga je osobna nesreća kad je u dobi od 45 godina potpuno izgubio sluh. Mislio je isprva dati ostavku na mjesto parlamentarnog zastupnika. Ipak, nagovorili su ga da umjesto toga uzme tečaj čitanja s usana (radi praćenja rasprava u parlamentu). Počeo se boriti za prava osoba s invaliditetom, naročito gluhih i slijepih.

Lord Ashley, rođenim imenom Jack Ashley, poznat kao političar koji se borio za prava osoba s invaliditetom umro je 20. travnja 2012. godine. Bio je član britanskog parlamenta preko 46 godina, prvo kao zastupnik u Donjem domu (engl. House of Commons), a zatim u Domu lordova (engl. House of Lords).

Jack Ashley rođen je u industrijskom gradiću Widnesu pokraj Liverpoola. Već u dobi od 14 godina počeo je raditi u industriji. Ipak, kasnije je uspio dobiti visoko obrazovanje (pohađao je čak i Cambridge). U dobi od 43 godine postao je zastupnik u britanskom parlamentu.

Ashleyja je zadesila osobna nesreća kad je u dobi od 45 godina potpuno izgubio sluh. To se dogodilo zbog neuspješne operacije na uhu, koja je zapravo trebala biti rutinska. Ta je operacija trebala ispraviti neku njegovu manju smetnju sa sluhom koju je zadobio još u doba radne karijere, no krenula je krivo, a njene su komplikacije uzrokovale gluhoću. 

Zbog gubitka sluha, Jack Ashley mislio je isprva dati ostavku na mjesto parlamentarnog zastupnika. Ipak, nagovorili su ga da umjesto toga uzme tečaj čitanja s usana (radi praćenja rasprava u parlamentu). Tako je on ostao sjediti u parlamentu, vrlo vjerojatno kao jedini totalno gluhi parlamentarni zastupnik na svijetu.


Kao takav, Ashley se počeo boriti za prava osoba s invaliditetom, naročito gluhih i slijepih. Pri tome je stekao znatnu potporu i ugled kod kolega, bez obzira na političke stranke. Godine 1972. zalagao se u parlamentu za revolucionarni prijedlog uvođenja razlike između pravne i moralne odgovornosti. Mediji su se također založili za uvođenje moralne odgovornosti, naročito u slučaju djece kojima je zdravlje bilo oštećeno kad su njihove majke u trudnoći uzimale talidomid. Borio se također i za davanje odštete ljudima koji su pretrpjeli oštećenja zbog cijepljenja, te zbog uzimanja štetnog lijeka Oprena (za artritis). Ashley je postao ugledan parlamentarac, a nagrađen je i titulom lorda, kao lord Ashley od Stokea. Umro je u visokoj 90. godini.

Komentari