Na današnji dan

Papa zaštitio Židove optužene za izazivanje Crne smrti– 1348.

Kuga nazvana Crna smrt bila je najveća epidemija u povijesti Europe i ubila je od 30 % do 60 % čitavog stanovništva. Papa je u buli rekao da su oni koji optužuju Židove za kugu zavedeni od lažljivca Sotone. 

Papa Klement VI. izdao je bulu u kojoj je osudio nasilje nad Židovima 6. srpnja 1348. godine. Naime, mnogi su Europljani u to vrijeme optuživali Židove da su uzrokovali veliku epidemiju kuge, tzv. Crnu smrt. To je bila najveća epidemija u europskoj povijesti i procjenjuje se da je ubila od 30 % do 60 % čitavog stanovništva Europe. Vrhunac epidemije bio je od 1348. do 1350. godine. Papa je u buli rekao da su oni koji optužuju Židove za kugu zavedeni od lažljivca Sotone.

Urgirao je da svećenstvo zaštiti Židove, kao što je i on činio. Kugu, dakako, nisu uzrokovali Židovi, nego bakterija latinskog naziva Yersinia pestis. Bolest je izvorište izgleda imala u Kini ili Središnjoj Aziji, odakle se Putem svile proširila prema Crnom moru, a zatim pomoću genovskih galija po cijeloj Europi. Pretpostavlja se da su bacile kuge prenosile buhe koje su živjele na crnim štakorima. Ti su štakori, naime, bili redoviti slijepi putnici na trgovačkim brodovima i time su osigurali širenje najstrašnije bolesti u povijesti Europe.  Inače, Klement VI. bio je četvrti avignonski papa i po nacionalnosti bio je Francuz, rođenog imena Pierre Roger.


Komentari