Na današnji dan

Papa-svetac koji je abdicirao – 1294.

Papa sveti Celestin abdicirao je jer se želio vratiti skromnom pustinjačkom životu. Sedamnaest godina nakon smrti proglašen je svecem.

Dana 13. prosinca 1294. godine dogodio jedan od rijetkih slučajeva u povijesti da je neki papa svojevoljno dao ostavku. Zanimljiv je način na koji je Celestin V. uopće postao papa. Naime, nakon smrti posljednjeg pape kardinali više od dvije godine nisu mogli odlučiti koga će izabrati za novog poglavara Katoličke crkve. U to vrijeme još nije postojao ustaljeni običaj održavanja konklave po kojoj bi kardinali bili zaključani sve dok ne izaberu novog papu. Pietro da Morrone bio je poznati pustinjak na glasu svetosti, koji je živio asketskim životom na području Abruzza. On je upozorio kardinale da će ih stići Božja kazna ako ubrzo ne izaberu papu. Kad su kardinali to čuli odlučili su izabrati upravo tog pustinjaka. On je vrlo nerado primio vijest o svom izboru jer je želio nastaviti živjeti asketskim životom. Bil su potrebna dvojica kraljeva i nadbiskup Lyona da ga nagovore da ipak prihvati papinstvo. Uzeo je ime Celestin V. (red koji je prije osnovao kao pustinjak dobio je po njemu ime celestinci). Jedna od odredbi koje je donio bila je obveza zatvaranja kardinala u konklavu, kako bi se izbjeglo odugovlačenje s izborom u budućnosti. Papinstvo mu nije odgovaralo pa je donio odredbu po kojoj papa može abdicirati, a to je zatim sam i učinio, nakon svega 5 mjeseci i 9 dana vladanja. Želio se vratiti pustinjačkom životu. Sedamnaest godina nakon smrti proglašen je svecem.

Komentari