Na današnji dan

Papa Siksto V. – aktivni papa (1521.)

Papa Siksto V., koji je na papinskoj stolici bio od 1585. do 1590. godine, rođen je 13. prosinca 1521. godine. Pretpostavlja se da je bio hrvatskog podrijetla, premda se rodio u Italiji. Rođeno ime bilo mu je Felice Peretti, a postao je svećenikom 1547. godine. Bio je franjevac, i to pripadnik Reda franjevaca konventualaca. S vremenom je postao i generalni poglavar tog reda. Za biskupa je posvećen 1567. godine, u dobi od 45 godina. Kardinalom je imenovan 1570., a papom je postao 1585. godine (u 65. godini).

Kao papa, Siksto V. reorganizirao je Papinsku kuriju definiranjem 15 kongregacija za različite crkvene poslove i upravu. Ograničio je broj kardinala na fiksnih 70. Osnovao je i hrvatsku crkvu sv. Jeronima u Rimu, kao i kaptol uz nju, namijenjen svećenicima s naših prostora. To je bila jezgra današnjeg Papinskog hrvatskog zavoda Svetog Jeronima u Rimu.

Siksto V. bio je izvanredno aktivan papa, koji je uspio realizirati mnoge projekte, a imao je također i velike ambicije koje su ostale neizvršene zbog njegove smrti nakon samo pet godina pontifikata. Upravo u njegovo doba podignut je znameniti obelisk u središtu Trga svetog Petra u Vatikanu. 

Ukupno je imenovao 33 nova kardinala, a među njima jedan je, kao jedan od rijetkih stranaca (ljudi rođenih izvan Italije) bio Juraj Drašković iz Hrvatske, nekadašnji zagrebački biskup i hrvatski ban. Papa Siksto V. umro je u 70. godini u Rimu.


Komentari