Na današnji dan

Papa postao Zatvorenik Vatikana – 1870.

Papa je nakon poraza u bitki izgubio svjetovnu vlast nad gradom Rimom. Tisućgodišnja Papinska Država bila je okupirana od strane Talijana.

Dana 20. rujna 1870. godine pape su izgubili vlast nad gradom Rimom i postali su Zatvorenici Vatikana. Naime, mnogima je poznato da su pape u davnini vladali nad Papinskom Državom koja se prostirala na području srednje Italije i to na 44.000 kvadratnih kilometara. Ta je Papinska Država uspostavljena još u 8. stoljeću, pa je 1870. godine već imala tisućgodišnju tradiciju. Međutim, kako se Italija s vremenom pod savojskom dinastijom ujedinila u jedinstvenu državu, dogodilo se da su savojske čete došle i pred samu granicu papinskog teritorija.

Na čelu osvajačke talijanske vojske nalazio se general grof Raffaele Cadorna. Imao je oko 50.000 vojnika. Nasuprot njemu, tadašnji papa Pio IX. raspolagao je s vojskom od 13.157 ljudi. Bila je to Švicarska garda i tzv. Papinski Zuavi (nazvani po jednom berberskom plemenu iz sjeverne Afrike). Zapovjednik cjelokupnih papinskih snaga bio je general Hermann Kanzler, po nacionalnosti Nijemac.

Budući da su papinske snage bile malobrojnije, povukle su se unutar rimskih zidina. Talijani su napali i počeli topovima rušiti zid. Probili su zid kod vrata zvanih Porta Pia. Talijansko pješaštvo prodrlo je u grad i sukobilo se s Papinskim Zuavima. U borbi je poginulo 49 talijanskih vojnika i 19 Papinskih Zuava. Grad Rim istog se dana predao Talijanima, koji su ga okupirali i pripojili Kraljevini Italiji. 


Talijanski kralj Viktor Emanuel II. namjeravao je papi velikodušno prepustiti čitav tzv. Leoninski grad, tj. dio Rima koji se nalazi zapadno od Tibera (gdje je i Vatikan). Međutim, papa nije želio prihvatiti takvu situaciju i povukao se u Vatikan. Od tada će se pape sve do 1929. godine smatrati Zatvorenicima Vatikana. Naime, tek je te godine osnovana država Vatikan i pape su službeno prihvatili gubitak ostalog dijela Papinske Države.

Papa Pio IX. imao je rezervne planove za slučaj da mora bježati iz Vatikana. Tako je imao opciju egzila na Malti, u Njemačkoj, pa čak i u Engleskoj.

Komentari