Na današnji dan

Papa koji je štitio Židove – 1352.

Papa je zabranio nasilje nad Židovima, izdavši u tu svrhu čak dvije papinske bule. Naveo je da su oni koji optužuju Židove za kugu “zavedeni od onog lašca Sotone”.

Dana 6. prosinca 1352. godine umro je papa Klement VI., rođenog imena Pierre Roger. Taj je papa bio po narodnosti Francuz, a zanimljivo je da nije vladao iz Rima nego iz Avignona, grada koji je u to doba bio papinsko sjedište. Naime, Klement VI. bio je četvrti po redu avinjonski papa, od njih ukupno sedam.

Važan događaj koji je zadesio Europu u doba pontifikata Klementa VI. bila je tzv. Crna smrt – velika epidemija kuge koja je vrhunac imala oko 1348. godine. To je bila najsmrtonosnija epidemija koja je zahvatila Europu u zabilježenoj povijesti, a pobila je između 30 i 60% cjelokupnog europskog stanovništva. Računa se da je broj stanovnika na svijetu zbog te bolesti pao možda i za 100 milijuna u prilično kratkom razdoblju.

U nemogućnosti da shvate uzrok te epidemije, tadašnji su ljudi krivicu svaljivali na različite stvari, često na Židove, koje su optuživali da su zatrovali izvore vode. Zapravo je uzrok bolesti bio bacil kuge koji je došao u Europu iz Azije, a prenijele su ga buhe na štakorima. Ipak, mnogi Židovi su nastradali od nasilja, jer su ih bijesne gomile napale smatrajući ih krivima.

Papa Klement VI. bio je razuman i stao je u obranu Židova. Dapače, zabranio je nasilje prema Židovima, izdavši u tu svrhu čak dvije papinske bule. Naveo je da su oni koji optužuju Židove za kugu “zavedeni od onog lašca Sotone”. Pozvao je svećenike da zaštite Židove. Zanimljivo je da je papa Klement VI. dao i oprost grijeha svim žrtvama umrlim od kuge. Sam nikada nije obolio od te bolesti, a umro je tek u 60-im godinama života, upravo na današnji dan u Avignonu.


Komentari