Na današnji dan

Papa i pravoslavni patrijarh ukinuli međusobne ekskomunikacije (1965.)

Dana 7. prosinca 1965. godine, samo jedan dan prije završetka Drugog vatikanskog koncila, obavljeno je obostrano ukidanje ekskomunikacija između pape i carigradskog patrijarha. Podsjetimo, te ekskomunikacije bile su na snazi još od 1054. godine, kad je došlo do Crkvenog raskola između Katoličke i Pravoslavne Crkve. Neposredni povod raskola bila je rasprava o uporabi beskvasnog kruha u bogoslužju i postu na subotu početkom korizme, ali zapravo je riječ o kulminaciji višestoljetnih prijepora između istočne i zapadne kršćanske tradicije.

Ukidanje ekskomunikacija izvršili su papa Pavao VI. i carigradski patrijarh Atenagora istodobno u Rimu i Carigradu. Tom su prilikom izdali i zajedničku izjavu o žaljenju zbog događaja koji su doveli do Crkvenog raskola. Dakako, činom ukidanja ekskomunikacija raskol nije ukinut, no otvorena je mogućnost mnogo boljeg ekumenskog dijaloga.

Komentari