Na današnji dan

Papa dozvolio Portugalcima monopol i porobljavanje (1454.)

Henrik Pomorac (1394. – 1460.) bio je sin portugalskog kralja Ivana I. Mnogo je plovio i bio je očaran Afrikom. Henrik Pomorac smatra se pokretačem velikih geografskih otkrića srednjeg vijeka. Portugal je među prvima krenuo prema Africi jer vojno nije mogao nadjačati druge europske sile. Osim toga, tražili su put prema Indiji i pokušavali zaustaviti Osmanlije u prodoru prema zapadu.

Zbog Henrikovih zasluga u borbama protiv Saracena i širenju kršćanstva papa Nikola V. ga spominje u buli Romanus Pontifex. Papinske bule su isprave kojima se objavljuju važne službene odluke. Ova je bula objavljena na današnji dan 1454. i imala je dodatak Dum diversas. U njemu papa daje pravo na osvojena područja južno od Rta Bojador. Time se htjelo spriječiti druge Europljane, posebice Španjolce, u zauzimanju Afrike. Papa također daje pravo portugalskom kralju Alfonsu V., njegovim nasljednicima i princu Henriku pravo na osvajanje Saracena, pogana i drugih neprijatelja kršćanstva, njihovo porobljavanje i uzimanje posjeda. Zauzvrat su se obvezali graditi crkve i samostane, a portugalski svećenici dijeliti sakramente. Prethodno se Henrik već sve dogovorio s papom Nikolom V. i dao mu određen broj mjesta u portugalskim visokim tijelima.

Na ovaj način Portugalci su dobili monopol na pomorsku trgovinu u novim područjima, ali i političku moć i prednost pred drugim narodima.

Piše: Marsela Alić


Komentari