Na današnji dan

Papa čije se ime nalazi na fasadi Bazilike svetog Petra u Vatikanu – 1621.

Na gornjem dijelu ulazne fasade na golemoj građevini Bazilike svetog Petra u Vatikanu piše na latinskom jeziku ime pape Pavla V., kao i prezime njegove obitelji Borghese.

Na današnji dan 1621. godine umro je papa Pavao V., rođenog imena Camillo Borghese. Pripadao je plemićkoj obitelji Borghese, a rodio se u Rimu 1552. godine. Papom je postao 1605. godine, u 53. godini života. Bio je suvremenik kardinala Richelieua, Galileja, Shakespearea, Cervantesa i El Greca.

Zanimljivo je da se danas u Rimu može vidjeti golem natpis o papi Pavlu V. upravo na fasadi znamenite Bazilike svetog Petra u Vatikanu. Naime, na gornjem dijelu ulazne fasade na toj golemoj građevini piše: IN HONOREM PRINCIPIS APOST PAVLVS V BVRGHESIVS ROMANVS PONT MAX AN MDCXII PONT VII (u prijevodu s latinskog: U čast prvog među apostolima Pavao V. Borghese Rimljanin papa godine 1612. i 7. svoga pontifikata).

Papa Pavao V. osobito je zanimljiv i po tome što je tijekom svog pontifikata primio u audijenciju japanskog izaslanika Hasekuru Tsusenagu (1615. godine). On je papi predao pismo Datea Masamune u kojem se tražilo trgovačko povezivanje Japana sa španjolskim posjedima u Latinskoj Americi, kao i slanje kršćanskih misionara u Japan.


Pavao V. umro je 1621. godine u dobi od 68 godina u svom rodnom gradu Rimu. Zanimljivo je da je upravo on utemeljio Banku Svetog Duha (tal.Il Banco di Santo Spirito), banku Papinske Države, koja je zatim postojala stoljećima.

Komentari