Na današnji dan

Pad Calaisa, zadnjeg engleskog uporišta u Francuskoj – 1558.

Vođa francuskog napada bio je vojvoda od Guisea, jedan od najmoćnijih aristokrata u Francuskoj.

Na današnji dan engleski branitelji predali su Francuzima grad Calais, posljednje englesko uporište na kontinentalnom dijelu Europe. Naime, Calais je bio jedini posjed koji je Englezima bio preostao od nekadašnjih ogromnih područja u Francuskoj, kojima su engleski kraljevi vladali u srednjem vijeku (svojedobno su engleski kraljevi imali u Francuskoj veće posjede i od samog francuskog kralja).

Za konačno osvajanje Calaisa Francuzi su upotrijebili vojsku od gotovo 30,000 ljudi, što je vjerojatno desetak puta nadmašivalo engleske snage koje su branile grad. Vođa francuskog napada bio je vojvoda od Guisea, jedan od najmoćnijih aristokrata na francuskom području (čak dva njegova brata postala su kardinali). Na čelu engleske obrane bio je lord Wentworth, no on je odlučio predati grad jer je smatrao da ga je nemoguće obraniti (Calais ne posjeduje prirodne obrambene položaje). Francuski kralj Henrik II. (čiju je smrt Nostradamus kasnije navodno uspješno predvidio) osobno je došao u osvojeni Calais već istog mjeseca.

Komentari