Na današnji dan

Otvoreno najstarije sveučilište u Njemačkoj (1386.)

Sveučilište u Heidelbergu, najstarije na području današnje Njemačke, otvoreno je 18. listopada 1386. godine. Puni naziv tog sveučilišta na njemačkom jeziku glasi Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (hrv. Sveučilište Ruprechta Karla u Heidelbergu), po osnivaču, njemačkom knezu izborniku Ruprechtu od Falačke, pripadniku dinastije Wittelsbach. Na početku je upisano 600 studenata na četiri fakulteta. U to vrijeme u Heidelbergu se obrazovala elita kasnoga srednjeg vijeka: liječnici, teolozi, pravnici i učitelji. Knez Ruprecht I. u Heidelberg je dovodio profesore iz Praga i Beča, iz najstarijih sveučilišta na području Svetoga Rimskog Carstva. Prvi rektor bio je nizozemski znanstvenik Marsillius iz Inghena.

Sveučilište je igralo važnu ulogu u eri humanizma i reformacije, u sukobu između luteranstva i kalvinizma u 15. i 16. stoljeću. Biblioteka u Heidelbergu osnovana je 1421. godine, najstarija je javna biblioteka u Njemačkoj i danas je potpuno netaknuta.

Među predavačima, studentima i suradnicima Sveučilišta u Heidelbergu do danas je bilo 56 dobitnika Nobelove nagrade, po čemu je to sveučilište vodeće u Njemačkoj, a četvrto u Europi. Od poznatih osoba povezanih sa Sveučilištem u Heidelbergu spomenimo papu Pija II. (Enea Silvio Piccolomini), Helmuta Kohla, Maxa Borna, kardinala Nikolu Kuzanskog, Ericha Fromma, Gottfrieda Kellera, Gustava Kruppa, Talcotta Parsonsa, Roberta Schumanna, Arnolda J. Toynbeea, Wilhelma Wundta, Jürgena Habermasa, Georga Wilhelma Friedricha Hegela, Karla Jaspersa i Maxa Webera.

piše: Dražen Krajcar


Komentari