Na današnji dan

Otvorena željeznička pruga Rijeka–Karlovac – 1873.

Prastara pruga prema Rijeci i danas se koristi unatoč tome što joj je gradnja započela pred više od 140 godina. 

Prva željeznička kompozicija upravo dovršenom prugom Rijeka – Karlovac krenula je 23. listopada 1873. godine. Taj prometni pravac imao je veliki strateški značaj, a ima ga jednako tako i danas. Godine 1873. Hrvatska je bila u sastavu Austro-ugarske Monarhije, pri čemu se grad Rijeka nalazio pod ugarskom upravom, odvojen od banske Hrvatske. Za Mađare je Rijeka bila industrijski najznačajniji grad nakon Budimpešte (Budim i Pešta ujedinjeni su iste te 1873. godine).

Između austrijske i ugarske polovice Monarhije postojala je konkurencija i antagonizam. Austrijanci su forsirali Trst kao luku, a Ugarska Rijeku. Veza Beča s Trstom ostvarena je već 1857. i time je austrijska ruta imala početnu prednost.

Pruga Karlovac – Rijeka bila je dugačka 176,2 kilometara, što je mnogo ako se zna činjenica da su ta dva grada udaljena zračnom linijom samo oko 90 kilometara. Razlog tome su mnogobrojna vijuganja jer se ta pruga penje do najviše točke od 837 m nadmorske visine. Gradnju pruge financiralo je Ugarsko Ministarstvo za javne radove i komunikacije, a izvođač je bilo austrijsko poduzeće General Bau – Unternehmung der Carlstadt – Fiumaner Eisenbahn sa sjedištem u Beču.


Na gradnji te pruge sudjelovalo je oko 23.000 radnika, a gradilo se znatnom brzinom od oko 112 metara tračnica dnevno. Izgradnja je trajala tri i pol godine, a na otvorenju nije bilo nikakve proslave ni u Karlovcu ni Rijeci. Nakon otvaranja pruge, već prve godine bura je prevrnula tri vagona kod Plasa, pa su naknadno sagrađeni burobrani.

Premda je ta pruga iz 1873. stara danas već više od 140 godina, njena je trasa još uvijek u upotrebi. Takva pruga danas je zastarjela i neadekvatna i mnogi se zalažu za izgradnju nove nizinske pruge, što je niz hrvatskih vlada i obećalo ostvariti.

piše: Dražen Krajcar

Komentari