Na današnji dan

Otavskom konvencijom zabranjene protupješačke mine (1997.)

Dana 3. prosinca pada obljetnica potpisivanja Konvencije o zabrani uporabe, skladištenja, proizvodnje i transfera protupješačkih mina. Tu su konvenciju potpisale 122 države u kanadskom glavnom gradu Ottawi 1997. godine. Države potpisnice su se obvezale u roku od 4 godine uništiti sve svoje zalihe protupješačkih mina, a minska polja ukloniti u roku od 10 godina, s mogućnošću produženja na zahtjev.

Do danas se broj država koje su je potpisala ili ratificirale povećao na 162. Konvenciju još nije niti potpisalo niti ratidiciralo 34 zemalja, među njima Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Indija, Izrael i obje Koreje. Dakle, najveći proizvođači protupješačkih mina nisu potpisali Konvenciju, niti namjeravaju to učiniti, dok neke države smatraju mine važnim dijelom svog obrambenog sustava (u tom smislu posebno se ističu Koreje jer se na granici između njih nalaze brojna minska polja).

Republika Hrvatska potpisala je Konvenciju još 1997. godine, a do 2002. uništila je zalihe protupješačkih mina. Ostao je još problem razminiranja preostalih područja.


Komentari