Na današnji dan

Otok i država Niue (1974.)

Na otoku Niue živjeli su Polinežani, a od Europljana do njega je prvi došao James Cook 1774. godine. Otočna država Niue u Tihom oceanu, koja je u stanju tzv. slobodne pridruženosti Novom Zelandu. Na svijetu danas postoji ukupno pet država u stanju slobodne pridruženosti (eng. free association). Novi Zeland je anektirao Niue 1901. godine kao dio Cookovog otočja. Dana 19. listopada 1974. godine Niue je dobio autonomiju. Niue je pridružen Novom Zelandu u smislu da ta država vodi vanjsku i obrambenu politiku Niuea, ali samo kada to zatraži vlada Niuea i samo uz suglasnost te iste vlade. Niue još nije postao članicom Ujedinjenih naroda, ali organizacije UN-a prihvaćaju status Niuea kao status ekvivalentan nezavisnosti.

Država Niue sastoji se od samo jednog otoka, koji ima površinu od 260 četvornih kilometara (nešto manje od Korčule). Zanimljivo je da Niue ima oko 1600 stanovnika (desetak puta manje od Korčule), po čemu je jedna od najmanjih država na svijetu. Manje stanovnika od Niuea ima samo Vatikan.

Komentari