Na današnji dan

Otkriven Marsov satelit Deimos (1877.)

Ukupna je površina Deimosa otprilike 49.500 hektara, a masa oko 1476 milijardi tona.

Marsov satelit Deimos, jedan od dvaju prirodnih satelita tog planeta, otkriven je 12. kolovoza 1877. godine. Mars osim Deimosa posjeduje još i satelit Fobos, koji je nešto veći i bliži površini tog planeta. Imena Fobos i Deimos na grčkom jeziku znače strah i užas, a odabrana su jer su označavala pratioce boga rata Marsa u antičkoj mitologiji.

Za otkriće Deimosa zaslužan je američki astronom Asaph Hall, koji se služio teleskopom u Washingtonu. Deimos je nepravilnog oblika, s najvećom osi dužine 15 kilometara. Ukupna mu je površina otprilike 49.500 hektara, a masa oko 1476 milijardi tona, od Marsa je udaljen 23.459 km. Deimos je prekriven kraterima, a je gravitacija mu je tako slaba da krhotine koje se stvaraju udarom meteorita skoro nikad ne padaju nazad na satelit, već odlaze u svemir. Deimos je prvi put fotografirala letjelica Viking 1, 1977. godine.

Postoji mogućnost da su Fobos i Deimos zapravo asteroidi koji su u prošlosti ostali zarobljeni u orbiti oko Marsa.

piše: Dražen Krajcar


Komentari