Na današnji dan

Osnovano Sveučilište u Zagrebu

prvo hrvatsko sveučilište

Diplomom cara Leopolda I. zagrebačka Isusovačka akademija uzdignuta je na status sveučilišta. To je razlog zbog kojeg Sveučilište u Zagrebu slavi 1669. godinu kao godinu svog osnutka. Zagrebačko je sveučilište najstarije u Hrvatskoj s neprekidnim djelovanjem (najstarije hrvatsko sveučilište uopće je ono u Zadru iz 1396., no nije imalo neprekidno djelovanje). Isusovci su upravljali zagrebačkim Sveučilištem više od stotinu godina, sve do 1773. kada je taj red ukinut (obnovljen je već 1814. godine).

Komentari