Na današnji dan

Osnovano poduzeće Reichswerke Hermann Göring (1937.)

Dana 15. srpnja 1937. osnovano je u nacističkoj Njemačkoj industrijsko poduzeće Reichswerke Hermann Göring. Ime je dobilo po tadašnjem vrhovnom zapovjedniku Luftwaffe Hermannu Göringu, koji je ujedno bio ministar u Hitlerovoj vladi, a držao je i brojne druge položaje. U tom je trenutku Göring imao čin generala pukovnika, a kasnije je unaprijeđen u feldmaršala pa i maršala Reicha (njem. Reichsmarschall).

Premda se poduzeće zvalo po njemu i premda mu je on bio na čelu, Göring nije imao vlasnički udio u njemu. Izvorna je namjena poduzeća Reichswerke Hermann Göring bilo vađenje željezne rudače na području Salzgittera u Donjoj Saskoj. Radilo se o rudači koja je ondje bila prisutna u velikim količinama, ali u obliku neisplativom za komercijalno eksploatiranje.

Zbog toga što je navedeno poduzeće u sebe apsorbiralo brojna njemačka industrijska poduzeća, a zatim i ona na pridruženim te osvojenim teritorijima postalo je jednim od najvećih u Trećem Reichu. Primjerice, nakon Anschlussa Austrije u sastav poduzeća Reichswerke Hermann Göring uključene su brojne austrijske željezare, a nakon okupacije Čehoslovačke navodno je čak između 50 i 60 % postrojenja tamošnje teške industrije dospjelo u to poduzeće.

Sličan je obrazac kasnije primijenjen i na okupiranu Poljsku, Francusku te SSSR. S vremenom je poduzeće Reichswerke Hermann Göring naraslo na giganta s oko 500.000 radnika te s kapitalom od nekoliko milijardi Reichsmaraka (moguće je da je bilo jedno od najvećih industrijskih poduzeća u Europi, pa i čitavom svijetu).


Komentari