Na današnji dan

Osnovani talijanski fašisti – 1919.

Talijanska riječ fascio dolazi iz latinskog jezika i označava snop pruća sa sjekirom u sredini.

Benito Mussolini osnovao je paramilitarnu organizaciju pod imenom Fasci Italiani di Combattimento 23. ožujka 1919. godine. Talijanska riječ fascio, od čega je nastao pojam fašizam, dolazi iz latinskog jezika i označava snop pruća sa sjekirom u sredini. To je bio simbol državnih dužnosnika u antičkom Rimu. Naime, specijalni tjelohranitelji – liktori – nosili su ispred rimskih konzula, diktatora i prefekta snopove pruća sa sjekirom, što je simboliziralo sudačku vlast. Sjekira je predstavljala moć izricanja smrtne kazne, a pruće možda moć izricanja presude o fizičkom kažnjavanju.

Talijanski fašisti preuzeli su taj simbol od starih Rimljana, s time da je kod njih snop pruća dodatno predstavljao i snagu ujedinjene zajednice (snopa). Simbol fascio nije postao tako zloglasan kao nacistička svastika. Primjerice, na američkim novčićima od 10 centi uredno se nalazio znak fascia sve do 1945. godine, a i danas je u legalnoj upotrebi na grbovima nekih organizacija.

Komentari