Na današnji dan

Osnovani misteriozni Iluminati – 1776.

Osnivač im je bio Adam Weishaupt. Iluminati su bili uvelike organizirani po uzoru na masone, s tajnim obredima i tajnošću članstva.

Prvog svibnja 1776. godine osnovani su u bavarskom gradu Ingolstadtu misteriozni Iluminati, tajno društvo za koje mnogi vjeruju da je i danas aktivno. Osnivač im je bio Adam Weishaupt, profesor kanonskog prava na Sveučilištu u Ingolstadtu, koji se školovao kod isusovaca. Društvo je pri osnivanju imalo samo pet članova, no u sljedećih 10 godina članstvo je obuhvatilo oko 2.000 ljudi. Među poznatim članovima bili su književnik Johann Wolfgang Goethe i filozof Johann Gottfried Herder.

Iluminati su bili uvelike organizirani po uzoru na masone (slobodne zidare), s tajnim obredima i tajnošću članstva. Raširili su se po mnogim europskim zemljama, a neki su ih optuživali da su stajali iza urote koja je pokrenula Francusku revoluciju. Današnji autori fikcije uvelike iskorištavaju takve ideje i oblikuju radnje u kojima Iluminati nastoje ostvariti Novi svjetski poredak.

Komentari