Na današnji dan

Osnovani britanski laburisti – 1900.

Laburisti su na prvim izborima na kojima su sudjelovali osvojili samo dva mjesta u parlamentu.

Dana 27. veljače britanska Laburistička stranka slavi godišnjicu svog osnutka. Naime, tog dana 1900. godine na sastanku u Londonu osnovan je tzv. Laburistički predstavnički komitet (eng. Labour Representation Committee) – izravna preteča Laburističke stranke. Za tajnika je izabran Ramsay MacDonald koji je kasnije postao i prvi laburistički premijer u povijesti Velike Britanije.

Laburisti su zapravo nastali kao konglomerat raznih radničkih i ljevičarskih organizacija. Već od samog početka imali su određeni odmak od socijalizma u pravom smislu riječi. Ipak, desničari su ih označavali kao socijaliste, pa je npr. Winston Churchill, kao član Konzervativne stranke, laburiste uredno nazivao socijalističkom vladom.

Laburisti su na prvim izborima na kojima su nastupili (1900. godine) osvojili samo dva mjesta, što nije ni čudno s obzirom da su na izbornu kampanju potrošili samo 33 funte. Ipak, već 1910. godine laburisti su dobili 40 mjesta u parlamentu. Godine 1924. laburist Ramsay MacDonald postao je britanski premijer, što je bila velika pobjeda za Laburističku stranku.


U posljednjih 80-tak godina Laburistička stranka izmjenjuje se na vlasti s Konzervativnom. Te dvije stranke daleko su najjače u britanskom parlamentu. 

Komentari