Na današnji dan

Osnovana preteča američke NASA-e (1915.)

Dana 3. ožujka 1915. godine osnovana je preteča američke NASA-e, institucija imena Nacionalni savjetodavni komitet za aeronautiku (engl. National Advisory Committee for Aeronautics – NACA). Tek je 1958. njenu djelatonosti preuzela novostvorena NASA (engl. National Aeronautics and Space Administration). U vrijeme kad je NACA osnovana, trajao je u Europi Prvi svjetski rat. Sjedinjene Američke Države ušle su, doduše, u taj rat tek 1917. godine, no već u doba osnivanja NACA-e rat je bio dopro do SAD-a, pa je agencija predstavljala jednu od mjera za suočavanje s njime. Izvorno je NACA bila komitet od 12 članova, koji nisu primali plaću, a za djelovanje im je dodijeljen budžet od samo 5000 dolara. Ipak, već sljedeće godine dodijeljeno im je 87 000 dolara, a i kasnije je budžet rastao. General George Percival Scriven postavljen je za prvog predsjedavajućeg NACA-e, a među prvih 12 članova bio je i srpski znanstvenik Mihajlo Pupin. On je rođen u mjestu Idvor na području današnje Srbije, no već se u mladosti preselio u SAD. Ondje je ostvario veliku karijeru kao znanstvenik, izumitelj i sveučilišni profesor.

Komentari