Na današnji dan

Osnovana organizacija Stiftung Warentest (1962.)

Dana 4. prosinca 1962. osnovana je njemačka Organizacija za ispitivanje proizvoda  (njem. Stiftung Warentest). To je vodeća njemačka organizacija za ispitivanje kvalitete proizvoda, a smatra se vodećom i u Europi. Iako je privatna organizacija, dijelom se financira javnim novcem kako bi se smanjila mogućnost pogodovanja i korupcije. 

Stiftung Warentest godišnje provodi više od 200 ispitivanja proizvoda i usluga, a do danas je ispitala više od 85.000 proizvoda i 1.800 usluga. Stiftung Warentest daje ocjene: 
  • 1.0 – 1.5: odličan
  • 1.6 – 2.5: dobar
  • 2.6 – 3.5: zadovoljavajuć
  • 3.6 – 4.5: dovoljan
  • 4.6 – 5.5: nedovoljan

Poticaj osnivanju dala je njemačka vlada na čelu s kancelarom Konradom Adenauerom. Neki su proizvođači tužili organizaciju Stiftung Warentest nakon što su dobili loše ocjene, ali su izgubili parnice. U procjeni proizvoda, osim objektivnih značajki, ocjenjuju se i uporabna vrijednost, utjecaj na okoliš, upute za korisnike, utjecaj na zdravlje…

Budući da je Stiftung Warentest najpoznatija organizacija za procjenu kvalitete u Europi, njezina ocjena ima velik utjecaj na potrošače. Od 1979. organizacija organizira natjecanje za školarce naziva Jugend testet kako bi mređu mladima razvila kritički odnos prema kupnji proizvoda, usluga i reklamama.

Piše: Marsela Alić


Komentari