Na današnji dan

Osnovana organizacija Kolumbovih vitezova (1882.)

Dana 29. ožujka 1882. u SAD-u je osnovana katolička organizacija Kolumbovi vitezovi (eng. Knights of Columbus). Danas je to najveća katolička bratska udruga na cijelom svijetu, s otprilike 1.800.000 članova. Impresivan je podatak da Kolumbovi vitezovi godišnje doniraju i po 167 milijuna dolara u karitativne svrhe, a obave i preko 70 milijuna sati volontiranja. Osobitu brigu posvećuju osobama s invaliditetom i žrtvama katastrofa.

Kolumbove vitezove osnovao je Michael J. McGivney, američki katolički svećenik irskog podrijetla. Smisao osnivanja Kolumbovih vitezova bila je međusobna podrška u zajednici, naročito u slučajevima kad bi netko od članova umro (u takvim bi prilikama kolege preminuloga pomagali udovicama i siročadi).

S vremenom su Kolumbovi vitezovi narasli u veliku i vrlo cijenjenu karitativnu organizaciju. Uveli su praksu davanja krvi pa su npr. 2010. darovali više od 413.000 doza krvi. Osiguravateljski program Kolumbovih vitezova danas sadrži police u vrijednosti od preko 90 milijardi dolara.

Među poznatim Kolumbovim vitezovima bili su John F. Kennedy, Sargent Shriver, Babe Ruth, sv. Jose Maria Robles Hurtado, nadbiskup Fulton J. Sheen, Joyce Kilmer, Jack Reagan (otac predsjednika Ronalda Reagana) i mnogi drugi. 


Komentari