Na današnji dan

Osnovana najveća svjetska nezavisna organizacija za borbu protiv raka – 2002.

Dobrotvorna organizacija Cancer Research UK raspolaže s otprilike 500 milijuna britanskih funti godišnje tj. otprilike 800 milijuna dolara.

Četvrtog veljače 2002. godine osnovana je najveća nezavisna dobrotvorna ustanova na svijetu namijenjena istraživanju raka. Naziv joj je Cancer Research UK, a sjedište joj je Londonu. Za razliku od institucija koje su financirane iz državnih proračuna, Cancer Research UK gotovo je u potpunosti financiran iz donacija. Raspolaže navodno s čak 40.000 volontera, a zapošljava oko 4.000 djelatnika.

Za usporedbu, među institucijama za istraživanje raka koje su financirane iz državnih proračuna najveći je National Cancer Institute iz SAD-a, s proračunom od preko 5 milijardi dolara godišnje. Cancer Research UK, s druge strane, raspolaže s otprilike 500 milijuna britanskih funti godišnje tj. otprilike 800 milijuna dolara.

Komentari