Na današnji dan

Osnovana Međunarodna agencija za atomsku energiju (1957.)

Glavno svoje sjedište agencija ima u Beču, u kompleksu zvanom UNO-City ili Internationales Zentrum Wien, sagrađenom 1970-ih godina na lijevoj obali Dunava. 

Dana 29. srpnja 1957. godine osnovana je Međunarodna agencija za atomsku energiju (engl. International Atomic Energy Agency, franc. Agence internationale de l’énergie atomique). Do danas je u članstvo te agencije ušla većina država članica Ujedinjenih naroda, a i Republika Hrvatska službena je njena članica od 1993. godine. Prvi glavni ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju bio je William Sterling Cole, američki političar koji je prethodno više od dva desetljeća djelovao kao član Kongresa SAD-a. Nakon njega gotovo je punih dvadeset godina na čelu agencije bio švedski znanstvenik Sigvard Arne Eklund, a neposredno nakon njega švedski diplomat i političar Hans Blix. Time su dva Šveđanina bila na čelu Međunarodne agencije za atomsku energiju u neprekinutom vremenskom razdoblju od čak 36 godina (od 1961. pa sve do 1997. godine).

Nakon Hansa Blixa glavnim je ravnateljem postao egipatski političar i diplomat Mohamed ElBaradei, kojem je dodijeljena Nobelova nagrada za mir 2005. godine (nagradu je podijelio zajedno sa svojom agencijom). Godine 2009. novim je glavnim ravnateljem postao Japanac Yukiya Amano, koji i danas vrši tu funkciju. Premda je Međunarodna agencija za atomsku energiju osnovana odvojeno od Ujedinjenih naroda, ona je danas u smislu odgovornosti podložna i Općoj skupštini i Vijeću sigurnosti UN-a. Glavno svoje sjedište agencija ima u Beču, u kompleksu zvanom UNO-City ili Internationales Zentrum Wien, sagrađenom 1970-ih godina na lijevoj obali Dunava. Zanimljivo je da je prije izgradnje tog kompleksa agencija imala sjedište u bečkom hotelu Grand Hotel Wien, u središnjem dijelu toga grada.

Komentari