Na današnji dan

Osnovana Marijina legija u Irskoj – 1921.

Marijinu legiju osnovao je sluga Božji Francis Michael Duff, Irac iz Dublina. Za njega je otvoren proces kanonizacije. 

Dana 7. rujna 1921. godine osnovana je Marijina legija u Irskoj. Ta katolička laička organizacija danas ima milijune članova širom svijeta, koji svojim dobrovoljnim djelatnostima doprinose kršćanstvu. Djelatnost članova Marijine legije prvenstveno je usmjerena na činjenje duhovnih djela milosrđa. Napomenimo, duhovna djela milosrđa su:

1. Dvoumna savjetovati.
2. Neuka poučiti.
3. Grješnika ukoriti.
4. Žalosna i nevoljna utješiti.
5. Uvredu oprostiti.
6. Nepravdu strpljivo podnositi.
7. Za žive i mrtve Boga moliti.

Zanimljiv je način na koji je Marijina legija ustrojena. Najmanja jedinica naziva se prezidij, a među višim su jedinicama kurija, komicij i senat. Na čelu Marijine legije nalazi se Koncilij koji ima sjedište u Dublinu u Irskoj.


Marijinu legiju osnovao je sluga Božji Francis Michael Duff, poznat kao Frank Duff, koji je živio od 1889. do 1980. godine. On je bio irski laik rođen u Dublinu, a Marijinu legiju osnovao je 1921. godine, kad su mu bile 32 godine. Za njega je otvoren proces kanonizacije. Važna članica Marijine legije bila je i časna službenica Božja Edel Mary Quinn, koja je djelovala u Africi kao laička misionarka. Za nju je također u tijeku proces kanonizacije u Katoličkoj crkvi.

Komentari