Na današnji dan

Osnovana malena Republika Krakov – 1815.

Republika Krakov bila je ukliještena između velikih sila – Habsburške Monarhije, Ruskog Carstva i Pruske.

Odlukom Bečkog kongresa trećeg svibnja 1815. godine osnovana je republika Krakov. Radilo se o sićušnoj autonomnoj gradskoj republici koja je obuhvaćala poljski grad Krakov i njegovu okolicu. Ukupna površina te republike ili, bolje rečeno, grada-države, bila je 1.164 četvornih kilometara tj. 116.400 hektara. Riječ je o površini manjoj od one koju danas ima, primjerice, Krapinsko-zagorska županija u Republici Hrvatskoj. 

Republika Krakov bila je ukliještena između teritorija velikih sila – Habsburške Monarhije, Ruskog Carstva i Pruske – koje su posjedovala ostatak poljskog teritorija. Republika Krakov imala jedno vrijeme i svoj novac, a u njoj je živjelo oko 95.000 stanovnika. Samostalnost je zadržala do 1846. godine, kad ju je anektirala Habsburška Monarhija, i to u obliku novoformiranog velikog vojvodstva Krakov (pritom je velikim vojvodom postao tadašnji austrijski car Ferdinand).

Komentari