Na današnji dan

Kongresna knjižnica u Washingtonu – danas najveća knjižnica na svijetu – 1800.

Prema vlastitoj tvrdnji, Kongresna je knjižnica danas najveća knjižnica na cijelom svijetu, s oko 160 milijuna pohranjenih objekata te s 1.350 kilometara polica.

Dana 24. travnja 1800. godine osnovana je Kongresna knjižnica u američkom glavnom gradu Washingtonu, danas jedna od najvećih knjižnica na svijetu po broju knjiga. Zanimljivo je da je Kongresna knjižnica (engl. Library of Congress) faktički nacionalna knjižnica SAD-a tj. da ima svojevrsnu depozitarnu ulogu za knjige koje se izdaju u toj državi.

Od svih nacionalnih knjižnica na svijetu Kongresna knjižnica ima daleko najveći godišnji proračun, koji se kreće oko brojke od čak 600 milijuna dolara. Prema vlastitoj tvrdnji, Kongresna je knjižnica danas najveća knjižnica na cijelom svijetu, s oko 160 milijuna pohranjenih objekata te s 1.350 kilometara polica. Zanimljivo je da sadrži i primjerak slavne Gutenbergove Biblije. Za titulu najveće knjižnice na svijetu s Kongresnom se knjižnicom može natjecati samo Britanska knjižnica (engl. British Library) koja je nacionalna knjižnica Ujedinjenog Kraljevstva.

Komentari