Na današnji dan

Osnovana ETA (1959.)

Baskijska organizacija koja se borila za nacionalnu neovisnost, ETA, osnovana je 31. svibnja 1959. godine. Kratica ETA označava pojam Euskadi ta Askatasuna, što na baskijskom jeziku otprilike znači Baskijska domovina i sloboda. Baski su jedan od najspecifičnijih naroda u Europi, čiji jezik nije srodan s ostalim europskim jezicima. Postoje čak i teorije o Baskima kao prastanovnicima Europe, za razliku od doseljenih naroda koji čine većinu stanovništva tog kontinenta.

ETA je imala status terorističke organizacije, čak i prema službenoj oznaci američke i britanske vlade. Politički cilj ETA-e je ostvarenje nezavisne baskijske države na području sjeverne Španjolske i južne Francuske. Desetljećima se ETA koristila nasilnim terorističkim akcijama, no 2011. godine najavljeno je njeno potpuno ukidanje oružanog oblika borbe. Tijekom Francovog režima ETA je osobito bila proganjana, a zanimljivo je da u Španjolskoj postoje i desničarske protu-ETA organizacije

ETA se 2017. dobrovoljno razoružala, a ove je godine i službeno ukinuta.


Komentari