Na današnji dan

Osnovana Cambraiska liga s ciljem komadanja Mletačke Republike (1508.)

Cambraiska liga europskih vladara, usmjerena protiv Venecije, osnovana je 10. prosinca 1508. godine. Osnovali su je predstavnici Papinske Države, Kraljevine Francuske, Svetog Rimskog Carstva i Španjolske, a cilj je te lige, odnosno saveza, bio pobijediti Mletačku Republiku i razdijeliti njen teritorij.

Prema izvornim je planovima car Svetog Rimskog Carstva, moćni Maksimilijan I. Habsburški, trebao priključiti svojim austrijskim posjedima dotadašnje mletačke teritorije Istre i Furlanije, te područja oko Verone, Vicenze i Padove. Francuski kralj Luj XII. trebao je svom Milanskom vojvodstvu priključiti dotadašnje mletačke gradove Bresciju, Cremu, Bergamo i Cremonu. Španjolski je vladar Ferdinand Aragonski trebao dobiti Otranto na talijanskom jugu, a Papinska Država trebala je priključiti svom teritoriju ostala mletačka područja u Italiji, uključujući gradove Rimini i Ravennu. U to je vrijeme papa bio moćni Julije II. (rođenog imena Giuliano della Rovere), izraziti predstavnik renesansnog papinstva. Mletački dužd Leonardo Loredan uspio je, uz izvanredne napore, sačuvati Mletačku Republiku od potpunog komadanja. Nakon Bitke kod Agnadella iz 1509. godine doista je izgledalo kao da je Venecija na koljenima, no naposljetku je spašena. Zanimljivo je napomenuti da je sposobni Leonardo Loredan, spasitelj Venecije, u vrijeme tih ratnih previranja već bio u sedamdesetim godinama života.

Komentari