Na današnji dan

Osnovana američka Agencija za nacionalnu sigurnost (NSA) – 1952.

Sjedište NSA nalazi se u golemoj zgradi kod Fort Meada, 30-ak kilometara sjeveroistočno od Washingtona. Za razliku od CIA-e koja je nezavisna agencija (nije u sastavu nijednog ministarstva), NSA je podređena američkom Ministarstvu obrane.

Dana 4. studenog 1952. godine osnovana je američka Agencija za nacionalnu sigurnost (engl. National Security Agency – NSA). Riječ je o jednoj od najvećih među 17 vladinih obavještajnih organizacija u SAD-u. Među tih 17 organizacija godišnji proračun NSA manji je, prema nekim podacima, samo od onoga CIA-e i vjerojatno premašuje 10 milijardi dolara (potrebno je uzeti u obzir da su proračuni obavještajnih organizacija uvelike zaštićeni tajnošću).

Sjedište NSA nalazi se u golemoj zgradi kod Fort Meada, 30-ak kilometara sjeveroistočno od Washingtona. Za razliku od CIA-e koja je nezavisna agencija (nije u sastavu nijednog ministarstva), NSA je podređena američkom Ministarstvu obrane. Na čelu NSA uvijek se nalazi vojna osoba, s činom generala ili admirala, koja posjeduje naslov direktora te agencije.     

Dok se CIA većinom bavi skupljanjem podataka pomoću svojih agenata u inozemstvu, NSA se primarno bavi prikupljanjem podataka putem svih vrsta elektroničkih komunikacijskih kanala (tzv. signal intelligence). Važan je dio rada NSA također i dekodiranje podataka te njihova analiza. Dakako, na taj se način može lako zadrijeti u sferu privatnosti građana, što se već događalo, a oko čega su izbili skandali.


Komentari