Na današnji dan

Osnovan OPEC (Organizacija država izvoznica nafte) – 1960.

Države članice OPEC-a zajedno posjeduju više od 80 % svjetskih zaliha sirove nafte. 

Dana 14. rujna 1960. godine osnovana je Organizacija država izvoznica nafte, poznata pod kraticom OPEC (engl. Organization of the Petroleum Exporting Countries). OPEC je osnovan u Bagdadu, na konferenciji kojoj je prisustvovalo pet zemalja: Irak, Iran, Kuvajt, Saudijska Arabija i Venezuela.

Izvorno sjedište OPEC-a bilo je u Ženevi, švicarskom gradu u kojem sjedište ima i Međunarodni Crveni križ. Godine 1965. sjedište OPEC-a premješteno je u Beč, glavni grad Austrije. OPEC nije jedina velika međunarodna organizacija sa sjedištem u Beču, jer ondje sjedište imaju i Međunarodna agencija za atomsku energiju, Ured UN-a za droge i kriminal, Organizacija za europsku sigurnost i suradnju (OESS), kao i znatan broj drugih.

OPEC danas čini 12 država članica: Alžir, Angola, Ekvador, Irak, Iran, Kuvajt, Libija, Nigerija, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela. Još su dvije države, Gabon i Indonezija, bile jedno vrijeme članicama OPEC-a. Države članice OPEC-a zajedno posjeduju više od 80 % svjetskih zaliha sirove nafte.


Komentari