Na današnji dan

Osnovan muzej Metropolitan u New Yorku – 1870.

Prvi direktor Metropolitana, danas najvećeg američkog umjetničkog muzeja, bio je Luigi Palma di Cesnola, Talijan koji se za vrijeme Američkog građanskog rata borio na strani Sjevera (Unije).

Muzej Metropolitan u New Yorku osnovan je 13. travnja 1870. godine. Danas je to najveći muzej u cijelom SAD-u i jedan od najvećih na svijetu. Po broju posjetitelja koje godišnje prima, Metropolitan je usporediv s British Museumom u Londonu, a od svih umjetničkih muzeja na svijetu jedino ga pariški Louvre znatnije nadmašuje.

Glavna zgrada muzeja Metropolitan smještena je unutar Central Parka na Manhattanu, a zanimljivo je da Metropolitanov muzejski kompleks predstavlja jedini veći kompleks zgrada koji je sagrađen unutar tog velikog pravokutnog parka površine čak 341 hektara. Dio Pete avenije uz Central Park na potezu od Metropolitana prema sjeveru nosi naziv Museum Mile (hrv. Muzejska milja) jer je ondje smješten cijeli niz muzeja (osim Metropolitana još i Guggenheimov muzej te niz drugih).

Muzej Metropolitan osnovala je američka savezna država New York, a ne grad New York. Navedenog datuma donesen je akt o osnivanju muzeja, a prvim direktorom postao je Luigi Palma di Cesnola. Zanimljivo je da je on bio rođeni Talijan, koji se za vrijeme Američkog građanskog rata borio na strani Sjevera (Unije). Tijekom tog je rata odlikovan znamenitom Medaljom časti (engl. Medal of Honor), a dospio je do čina pukovnika (nominiran je čak i za čin brigadnog generala). Osim toga, Luigi Palma di Cesnola bio je i amaterski arheolog.


Komentari