Na današnji dan

Osnovan Jugoslavenski odbor u Parizu (1915.)

Jugoslavenski odbor službeno je osnovan 30. travnja 1915. u Parizu. Radilo se o skupini sastavljenoj od političara s prostora tadašnje Austro-Ugarske Monarhije, koji su se ujedinili s ciljem stvaranja državne zajednice na južnoslavenskom području. Odigralo se to u kontekstu Prvog svjetskog rata, koji je izbio još u srpnju prethodne godine, tj. oko devet mjeseci prije osnivanja odbora.

Članovi Jugoslavenskog odbora bili su hrvatski, srpski i slovenski političari koji su se tijekom Prvog svjetskog rata nalazili u emigraciji. Prvi predsjednik Jugoslavenskog odbora bio je Ante Trumbić, a među članovima su bili F. Supilo, I. Meštrović, F. Potočnjak, D. Trinajstić, H. Hinković, N. Stojanović, M. Marjanović, N. Županič, D. Vasiljević, G. Gregorin i B. Vošnjak.

Unatoč tome što je osnovan u Parizu, Jugoslavenski je odbor glavno sjedište imao u Londonu. Zanimljivo je da je tadašnja Kraljevina Srbija imala prema Jugoslavenskom odboru prilično ambivalentan odnos. Naime, taj joj je odbor donekle bio koristan, no imala je i određene rezerve prema njegovim stavovima i zahtjevima. Zbog neslaganja sa zahtjevima Srbije hrvatski je političar Frano Supilo već 1916. istupio iz Jugoslavenskog odbora.

Komentari