Na današnji dan

Osnovan Afrički nacionalni kongres (1912.)

Dana 8. siječnja 1912. godine osnovan je Afrički nacionalni kongres (engl. African National Congress – ANC), stranka koja je od 1994. godine kontinuirano na vlasti u Južnoafričkoj Republici (redovito je tijekom tog razdoblja osvajala na općim parlamentarnim izborima više od 60 % glasova birača). Dosad je ta stranka dala četiri južnoafrička predsjednika, uključujući znamenitog dobitnika Nobelove nagrade za mir Nelsona Mandelu.

Napomenimo, Afrički nacionalni kongres došao je na vlast tek nakon 82 godine svog postojanja. Među glavnim osnivačima Afričkog nacionalnog kongresa spomenute godine bili su Saul Msane, Josiah Gumede, John Dube, Pixley ka Isaka Seme i Sol Plaatje. Prvotno je ime stranke glasilo South African Native National Congress (SANNC), no kasnije je izbačena aluzija na domorodačko stanovništvo, čime se željelo uklopiti u stranku osobe svih etničkih skupina. Prvi glavni tajnik Afričkog nacionalnog kongresa bio je Sol Plaatje, ugledni južnoafrički intelektualac, dok je prvi predsjednik stranke bio John Langalibalele Dube, filozof i teolog koji je podrijetlom bio Zulu.

Spomenute 1912. godine u Južnoj Africi živio je i slavni Mohandas Karamchand Gandhi, koji je bio vrlo aktivan u organizaciji Natal Indian Congress. Nakon povratka iz Južne Afrike u Indiju 1915. godine Gandhi je postao vodeći član stranke Indijski nacionalni kongres, koja postoji i danas, a tijekom dugog je razdoblja bila na vlasti u Indiji.


Komentari