Na današnji dan

Osnivačka skupština Hrvatskog novinarskog društva (1910.)

Osnivačka skupština Hrvatskog novinarskog društva (HND) održana je 18. prosinca 1910. godine u Zagrebu. Prije toga, od 1900. godine, novinarski je odsjek djelovao kao jedan od četiriju odsjeka unutarDruštva hrvatskih književnika. Godine 1907. Odbor za osnivanje samostalnog novinarskog društvaizradio je Pravila Hrvatskog novinarskog društva i poslao ih Zemaljskoj vladi na odobrenje, koje je stiglo tek u jesen 1910.

Među osnivačima bio je ukupno 61 član, od kojih je 60 bilo muškaraca i samo jedna žena – Marija Jurić Zagorka. Za prvog predsjednika Hrvatskog novinarskog društva izabran je Milan Grlović. Među članovima-osnivačima bili sunovinari različitihpolitičkih uvjerenja i nacionalnih pripadnosti. Spomenut ćemo napoznatije: A. G. Matoš, J. Biankini, M. Dežman, Zvonimir pl. Vukelić, Ivan Peršić, I. Lorković, S. Pribićević, Antun Schlegel, Đ. Šurmin, Samojlo Singer, Zdenko Vernić, B. Budisavljević i Većeslav Wilder. Pri tome je Antun Schlegel bio potpredsjednik, Ivan Peršić blagajnik, a Zvonimir pl. Vukelić tajnik. Na osnivačkoj skupštini od spomenute 61 osobe bilo je prisutnonjih30.

Do Prvog svjetskog rata HND se brinuo o slobodi izražavanja i novinarstva, često se sukobljavajući s vlastima. Skrbilo se o materijalnom položaju novinara, ratovalo s poslodavcima i pritiskalo vlast da donosi pravedne socijalne zakone. Tijekom Prvog svjetskog rata rad Društva je obustavljen, a 1921. HND je ukinut te je osnovana Sekcija Zagreb Jugoslavenskog novinarskog udruženja, ali je očuvana organizacijska i financijska samostalnost. U međuratnom razdoblju Društvo je usredotočeno na socijalne prilike svoga članstva. U tu je svrhu 1930. dovršena Zakladna zgrada Novinarski dom (projektanta Branka Bauera).

U lipnju 1940. Skupština je promijenila ime udruge u Novinarsko društvo Banovine Hrvatske, a nakon proglašenja Nezavisne Države Hrvatske udruzi je vraćeno izvorno ime. U socijalističkoj Jugoslaviji ime se mijenja u Društvo novinara Hrvatske, a nakon uspostave neovisne Hrvatske ponovo je vraćeno prvobitno ime udruge. U svibnju 2015. udruga se rascijepala, kada je dio nezadovoljnika osnovao udrugu Hrvatski novinari i publicisti (HniP).


piše: Dražen Krajcar

Komentari