Na današnji dan

Osmanski sultan Bajazid II. – djed Sulejmana Veličanstvenog – 1447.

Upravo je u doba vladavine Bajazida II. vojska Osmanskog Carstva katastrofalno porazila vojsku hrvatskih staleža.

Dana 3. prosinca 1447. rođen je sultan Bajazid II., vladar golemog Osmanskog Carstva. Bio je sin i nasljednik prethodnog sultana Mehmeda II. Osvajača, poznatog po osvajanju Carigrada iz 1453. godine. Na prijestolje je Bajazid II. došao 1481. godine, a vladao je zatim sve do 1512. godine tj. tijekom čak 31 godine.

Upravo je u doba vladavine Bajazida II. vojska Osmanskog Carstva pod Jakub-pašom 1493. godine katastrofalno porazila na Krbavskom polju pokraj Udbine vojsku hrvatskih staleža predvođenu banom Emerikom Derenčinom. Osmanske pljačkaške jedinice Bajazida II. zalijetale su se u to doba duboko u prostor današnje Slovenije, sve do alpskih predjela. Bajazidova se vladavina nalazila na granici između srednjeg i ranog novog vijeka. Bajazidov unuk bio je sultan Sulejman Veličanstveni, koji se rodio 1494. godine tj. još u prvoj polovini razdoblja djedove vladavine.

Komentari