Na današnji dan

Oslobođen koncentracijski logor Mauthausen – 1945.

Logor su oslobodili pripadnici američke vojske, a u trenutku njihovog dolaska većina čuvara već je bila pobjegla.

Koncentracijski logor Mauthausen u Austriji oslobođen je petog svibnja 1945. godine. Radilo se o logoru zloglasnom po prisilnom radu zatvorenika, a osim glavnih lokacija u Mauthausenu i Gusenu, taj je logorski kompleks sadržavao još gotovo stotinu podlogora u raznim krajevima diljem Austrije. Glavna lokacija u Mauthausenu nalazila se na udaljenosti od otprilike jednog kilometra od Dunava, nedaleko od mjesta na kojem u njega utječe rijeka Enns (tradicionalna granica između Gornje i Donje Austrije). Od grada Linza bile su logorske lokacije Mauthausen i Gusen udaljene samo desetak kilometara.

Logor su oslobodili pripadnici američke vojske, a u trenutku njihovog dolaska većina čuvara već je bila pobjegla. U logoru su osloboditelji zatekli mnogobrojne izgladnjele zatvorenike, jer je njihova prehrana u prethodnom razdoblju bila mizerna. Nakon završetka Drugog svjetskog rata područje na kojem su se nalazile glavne lokacije u Mauthausenu i Gusenu pripale su sovjetskoj okupacijskoj zoni.

Komentari