Na današnji dan

Operacija Tajfun – njemački napad na Moskvu (1941.)

Drugog listopada 1941. godine nacistička Njemačka započela je ofenzivu na glavni grad SSSR-a. Glavna mana te operacije bio je upravo ovaj kasni datum. Naime u Rusiji je već bila odmakla jesen i spremala se zima koja će poremetiti njemačke planove. Hitler je namjeravao napasti SSSR još u proljeće 1941., no razvoj situacije na Balkanu naložio mu je da prvo riješi te probleme. Naime, u Jugoslaviji se u proljeće te godine dogodio državni udar, zbog kojeg je ona prestala biti njemačka saveznica. Hitler nije mogao dopustiti da mu južna granica Njemačke bude ugrožena prije napada na SSSR (nakon aneksije Austrije Njemačka je na jugu graničila s Jugoslavijom). Stoga je morao prvo upokoriti neposlušnu Jugoslaviju.

Sličan razvoj situacije bio je i u Grčkoj. Ta dva odlaganja pomaknula su početak napada na SSSR sve do ljeta 1941. godine, a sam napad na Moskvu sve do jeseni. Ofenziva na Moskvu nazvana Operacija Tajfun izvršena je s otprilike milijun vojnika, 1.700 tenkova i 14.000 topova. Zapovjednik obrane Moskve bio je maršal Žukov, najodlikovaniji vojnik u povijesti SSSR-a. Početkom prosinca Nijemci su bili tako blizu grada, da su neki njemački zapovjednici mogli vidjeti moskovske zgrade kroz dalekozor. Međutim, temperature su tada padale na minus 20, pa i do minus 50, što je onemogućilo korištenje vozila i dovelo do smrzavanja velikog broja Nijemaca. U tom trenutku došlo je Sovjetima pojačanje od 18 divizija iz Sibira, koje su bile opremljene za zimsko ratovanje. Nijemci su ubrzo potisnuti, i više nikada nisu uspjeti doći blizu Moskve.

Komentari