Na današnji dan

Oliver Cromwell postao lordom protektorom – 1653.

Kao lord protektor imao je vrhovnu vlast u Velikoj Britaniji, u praksi sličnu onoj kakvu su ranije imali kraljevi.

Dana 16. prosinca 1653. godine Oliver Cromwell postao je lordom protektorom Velike Britanije. Puni naziv njegove nove titule glasio je na engleskom jeziku Lord Protector of the Commonwealth of England, Scotland and Ireland, and the dominions thereto belonging (hrv. lord protektor Commonwealtha Engleske, Škotske i Irske, te pripadajućih posjeda). Ta mu je funkcija dodijeljena doživotno, a doista ju je i zadržao sve do svoje smrti. Nakon što je preminuo, na istoj ga je funkciji naslijedio njegov sin Richard Cromwell.

Kao lord protektor imao je Oliver Cromwell vrhovnu vlast u Velikoj Britaniji, u praksi sličnu onoj kakvu su ranije imali kraljevi. Time je na neki način izdana ideja revolucije u Građanskom ratu, jer je monarhija zamijenjena vlašću ne republike, nego svojevrsnog diktatora. Inače, titula lorda protektora korištena je i ranije u britanskoj povijesti, ali samo u slučajevima kad je kralj bio maloljetan ili kad nije mogao osobno vladati. Nakon Oliverova sina Richarda Cromwella titula lorda protektora u Velikoj Britaniji više nikada nije korištena, upravo zbog negativnih asocijacija na njih dvojicu.


Komentari