Na današnji dan

Okupirano najsvetije mjesto islama (1979.)

Dana 20. studenog 1979. godine dogodila se jedna od najneobičnijih kriza s taocima u povijesti. Naime, muslimanski disidenti zauzeli su najsvetije mjesto u islamu – slavnu džamiju u Meki – i zarobili u njoj hodočasnike kao taoce.

Sveta džamija (arapski Masdžid al-Haram) najveće je muslimansko svetište. Svi muslimani imaju obavezu jednom tijekom života posjetiti to mjesto ako su u mogućnosti. U dvorištu te džamije nalazi se znamenita Ćaba (Kaba) u smjeru koje se muslimani uvijek klanjaju bez obzira gdje se u svijetu nalazili.

Vođa akcije bio je muslimanski aktivist Juhayman al-Otaybi. On je proglasio svog šogora Muhameda Abdulaha al-Qahtanija za islamskog Mahdija (Spasitelja, Otkupitelja). Procjenjuje se da su ustanici raspolagali s 400 do 500 ljudi. Ukupno su za taoce uzeli oko 6.000 prisutnih hodočasnika i drugih ljudi u džamiji.

Taj napad šokirao je islamski svijet. Kriza s taocima potrajala je oko 2 tjedna. Saudijska policija dobila je odobrenje od vjerskih autoriteta da na silu zauzme džamiju (inače se unutar džamije ne smije činiti nikakvo nasilje, pa čak ni čupati biljke iz zemlje).Nakon oružane akcije, broj mrtvih i ranjenih bio je visok. Poginula su ukupno 244 čovjeka (127 saudijskih trupa i 117 pobunjenika). Oko 451 pripadnik saudijskih oružanih snaga je ranjen. Odmazda nad preživjelim pobunjenicima bila je nemilosrdna – pogubljeno ih je 68.


Komentari