Na današnji dan

Oktavijan – prvi car Rimskog Carstva – 63. pr. Kr.

Dana 23. kolovoza 63. godine prije Krista rođen je Oktavijan, prvi rimski car. Za njegov uspon na vlast važna je bila rodbinska povezanost s moćnim Julijem Cezarom, rimskim diktatorom. Naime, Oktavijanovoj majci Cezar je bio ujak. Mladog je Oktavijana uvelike odgojila njegova baka – Cezarova sestra Julija. Cezar, koji nije imao zakonitih sinova, kasnije je posvojio mladog Oktavijana i učinio ga je nasljednikom većeg dijela svoje imovine.

Oktavijan je od Julija Cezara bio mlađi oko 37 godina. Cezar je ubijen u nasilnom atentatu kad je Oktavijan imao samo 18 godina. Kao njegov nasljednik uspio se zatim uspeti na vrh vlasti u Rimu kao razmjerno mlad čovjek. Primjerice, već je s 19 godina prvi put postao konzulom. Računa se da je vladarom Rima postao 27. godine prije Krista, nakon što je porazio konkurente. U trenutku kad je stekao tu vrhovnu vlast imao je 35 godina, a zatim je kao car poživio još 40 godina.

Komentari