Na današnji dan

Okinawa – glavno američko uporište u japanskom dvorištu (1969.)

Dana 21. studenog 1969. godine dovršeno je dogovaranje o povratku otoka Okinawe iz posjeda SAD-a u posjed Japana. Naime, Okinawa je nakon Drugog svjetskog rata bila američki teritorij. Široko je poznata Bitka za Okinawu, u kojoj su Amerikanci tijekom rata osvojili taj otok od Japana uz goleme žrtve na obje strane.

Do 1969. Amerikanci su držali oko 50.000 vojnika u svojim bazama na području Okinawe. Zbog velikog strateškog značenja, Okinawu su nazivali i The Keystone of the Pacific (hrv. Zaglavni kamen Pacifika). Spomenimo da je Okinawa i rodno mjesto karatea, a tu su vještinu Amerikanci usvajali boraveći na otoku.

Na Okinawu su Amerikanci dopremili i svoje nuklearne bombe, možda i do 1000 bojnih glava. Prema spomenutom sporazumu SAD je mogao zadržati vojne baze na Okinawi, ali je trebao iz njih ukloniti nuklearno oružje.

Premda je sporazumom Okinawa doista vraćena u japansko vlasništvo, SAD je iskoristio mogućnost držanja vojnih baza na njoj. I danas se na Okinawi nalaze desetci tisuća pripadnika američkih oružanih snaga.


Komentari