Na današnji dan

Odsječena glava rimskom caru Majorijanu (461.)

Moćni Ricimer, germanski vojskovođa u rimskoj službi, izdao je Majorijana i dao ga uhititi. 

Jedan od posljednjih careva Zapadnog Rimskog Carstva – Majorijan okrutno je smaknut 7. kolovoza 461. godine .Na početku svoje vladavine Majorijan (457.) je imao vlast praktički samo nad Italijom, Dalmacijom i dijelom Galije, no svojim je osvajanjima uspio udvostručiti carski teritorij i povratiti velik dio Zapadne Europe pod svoju vlast. Pobijedio je Vizigote i Sveve u Hispaniji (današnja Španjolska) i vratio znatan dio njihovog teritorija pod Zapadno Rimsko Carstvo. Isto tako, pobijedio je Burgunđane i vratio južni dio Galije.

Međutim, moćni Ricimer, germanski vojskovođa u rimskoj službi, izdao je Majorijana i dao ga uhititi. Caru su oduzeli odjeću i dijadem, pretukli ga i mučili, a zatim mu odsjekli glavu kod rijeke zvane Iria, južno od današnjeg Milana (antički Mediolanum). Vojskovođa Ricimer postavio je zatim novog cara Libija Severa na prijestolje (Ricimer je zapravo bio stvarni vladar carstva, no nije sam uzeo prijestolje zbog svog germanskog podrijetla).

piše: Dražen Krajcar


Komentari