Na današnji dan

Odgovornost japanskog cara Hirohita za Drugi svjetski rat – 1941.

Hirohito je bio otac današnjeg japanskog cara Akihita. Nakon Drugog svjetskog rata nikada mu nije suđeno, jednostavno zato što su Amerikanci odlučili poštedjeti ga radi viših interesa. .

Uloga japanskog cara Hirohita u Drugom svjetskom ratu u najmanju je ruku kontroverzna. On je izgleda imao dvojbe oko ulaska Japana u krvavi rat protiv SAD-a. Ipak, njegovo Carsko vijeće je 1. prosinca 1941. godine dalo pristanak za pokretanje rata protiv te svjetske velesile. Nedvojbeno je da je car imao utjecaj na politiku Japana i da nije bio samo marionetski vladar. Nakon rata nikada mu nije suđeno, jednostavno zato što su Amerikanci odlučili poštedjeti ga radi viših interesa. Na suđenjima su umjesto njega žrtvovani njegovi podređeni kao zločinci i mnogi su smaknuti u tzv. Tokijskom procesu.

Hirohito je bio otac današnjeg japanskog cara Akihita. Njihova dinastija drži apsolutni svjetski rekord po neprekinutom nizu vladara koji su nasljeđivali jedan drugoga po muškoj liniji tijekom više od tisuću godina. Hirohito je imao svojevrsni božanski status, no ne u smislu da bi zbog toga bio izuzet od praktičnog vođenja države, kao što je to bilo nekada u doba šogunata.

Postoje argumenti da je Hirohito bio svojevrsni pacifist. Primjerice, uoči objave rata SAD-u bio je vrlo nezadovoljan planovima japanske vlade da napadnu bez prethodnih diplomatskih najava rata. Smatrao je to povredom carske tradicije, po kojoj je diplomacija uvijek trebala prethoditi upotrebi vojne sile. Navodno je šokirao uzvanike na carskoj konferenciji kad se osobno obratio prisutnima, što je prekidalo tradiciju carske šutnje. Tom prilikom je recitirao proturatnu pjesmu svog djeda cara Meijija, koja kaže:

“Preko četiri mora, svi su braća.


U takvom svijetu, zašto valovi divljaju, vjetrovi riču?”

Ipak, cara su na kraju uspjeli nagovoriti da pristane na rat. Japanske su snage uskoro silovito udarile na Pearl Harbour u jednom od najpoznatijih iznenadnih napada u povijesti.

Komentari