Na današnji dan

Od Marsonije do Slavonskog Broda – 1934.

Slavonski Brod spominje se u povijesnim dokumentima pod različitim nazivima, što i ne čudi s obzirom na činjenicu da tragovi naselja na brodskom području postoje već 8000 godina i čine ga jednim od najstarijih stalno naseljenih mjesta u Hrvatskoj.

Panonska ravnica bila je pogodna za naseljavanje i brz razvoj naselja. Ne znamo, doduše, kako su Slavonski Brod nazivali pripadnici panonskog plemena Breuka koji su ovdje živjeli. Njih su pokorili Rimljani u I. st. pr. Kr. U rimskoj diplomi izdanoj 71. g. (u vrijeme cara Vespazijana) spominje se MARSVNNIA, a danas kažemo da je latinski naziv za Slavonski Brod bio Marsonia. Riječica koja se ulijeva u Savu kod nekadašnje Marsonije zove se Mrsunja. Nakon Rimljana dolaze Slaveni i preuzimaju rimska naselja. U srednjem vijeku ovim područjem vlada feudalna obitelj Berislavići Grabarski kojima kralj Bela IV. 1244. godine šalje darovnicu. U njoj se današnje naselje spominje kao Brod, a s vremenom se naselje sve češće naziva Brod na Savi.

Važno je napomenuti da je riječ brod praslavenskog porijekla i da je u davna vremena značila mjesto na kojem je lako prijeći rijeku. Sve to ima smisla ako znamo da su još i stari Rimljani baš u Marsoniji prelazili Savu. Danas se to značenje riječi održalo u nazivima mjesta poput Brod na Kupi ili Brod Moravice. Nakon uspostave Kraljevine Jugoslavije Gradsko zastupstvo u Brodu na Savi jednoglasno je donijelo odluku 16. ožujka 1934. da se”službeno ime grada nazove Slavonski Brod i da se ovo ime službenim putem provede u svim kodeksima naše i kodeksima međunarodnog prometa”.

Komentari